Høgskolen i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Buskerud) var et års engasjement etter endt studietid hvor jeg fikk lov å lage oppdatert logo, studiekatalog, strategiplan, rollups, t-skjorter og diverse annet materiell. Jeg fikk også være med å utvikle ny hjemmeside, men den er 14 år gammel og såpass utdatert at jeg ikke har den med her. En spennende og lærerik start i arbeidslivet. 😀

 brosjyre strategiplan

brosjyre HiBu

brosjyre HiBubrosjyre HiBustrategiplanstrategiplan