Personvern

Personvernerklæringen er opprettet for å vise vår forpliktelse ovenfor ditt privatliv og din rett til å bestemme over egne personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Valde Kreativ Design samler inn og bruker personopplysninger.

BEHANDLINGS­ANSVARLIG

Silja Digranes er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant.

Kunder av Valde Kreativ Design må oppgi opplysninger som kan etablere og opprettholde kundeforholdet. Dette inkluderer navn, e-post, telefonnummer i tillegg til firmaadresse til selskapet vedkommende representerer. Formålet her er utelukkende å ivareta kundens interesser, samt for å kommunisere i et leverandør/kundeforhold.

DATABEHANDLER­AVTALE

Alle prosjekter som involverer personopplysninger blir håndtert av egne databehandleravtaler. Disse avtalene regulerer hvilken informasjon Valde Kreativ Design, som leverandør, har tilgang til og hvordan den skal behandles. Eksempelvis inneholder avtalen opplysninger om hvordan Valde Kreativ Design behandler personopplysninger som kunde samler inn via epostlister for nyhetsbrev eller mht. innsyn i kunderegister. Alle opplysninger er konfidensielle mellom Valde Kreativ Design og kunde, og kan ikke under noen omstendingheter deles med andre, såfremt ikke kunde ønsker og gir skriftlig tillatelse til dette.

PERSONLIG INFORMASJON

Når du kjøper et produkt eller tjeneste, vil vi be om ditt navn og din e-postadresse. Dersom vi skal utvikle en nettside for deg, vil informasjon om server, database, e-postklient m.fl., bli behandlet med respekt og høyest mulig sikkerhet slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Din e-post og annen informasjon vil bare bli brukt til å kontakte deg om oppdateringer eller direkte henvendelser fordi du er kunde. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen andre uansett formål.

SIKKERHET

Dette nettstedet har sikkerhetstiltak på plass for å beskytte tap, misbruk og endring av informasjon som er under vår kontroll. All informasjon du oversender som kunde vil bli lagret på et trygt sted med gode sikkerhetsrutiner.

DINE RETTIGHETER

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Valde Kreativ Design har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Valde Kreativ Design behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Valde Kreativ Design rette opplysningene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

KONTAKT

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på dette nettstedet eller dine avtaler med Valde Kreativ Design, kontakt oss her.