Jeg har laget diverse informasjonsmateriell for Politidirektoratet, blant annet en kampanje for å sette fokus på strategiplan for fagfeltet kriminalteknikk 2012-2017. Jeg setter også opp rapporter og skriv i Indesign i henhold til politiets maler.

POD